ERIC SAHLSTRÖM INSTITUTET
– 
ett nationellt center för traditionell musik och dans.

Institutet bedriver utbildningar och kurser av högsta kvalitet. Vi driver även nätverk och projekt som stärker och utvecklar, synliggör och sprider genren folkmusik och dans. Särskild vikt läggs vid nyckelharpan och arbete med ungdomar. Våra utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kalendarium